Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ((Dz. U. z 2016r., poz. 487) oraz z innych przepisów.

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

1) Inicjowanie działań w zakresie:

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
b) udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
d)wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2) Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy w Hrubieszowie.


Skład komisji:
1) Muzyczuk Aleksandra – Przewodniczący Komisji
2) Cygan Bożena – Zastępca Przewodniczącego
3) Dęga Monika – Członek Komisji
4) Pilipczuk Monika – Członek Komisji
5) Zięba Bronisława – Członek Komisji
6) Tomczak Gabriela – Członek Komisji
7) Niedzielska Agnieszka - Członek Komisji

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.
 
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
telefon: 84 696 58 57
fax: 84 696 58 57
 
Osoba do kontaktu: Justyna Kozłowska, tel. 84 696 26 81 wew. 38

 

Do pobrania:
Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu (PLIK RTF)

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6965857
Fax: 84 6965857
NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725
e-mail: hrubieszowg@ops.pl
http://www.gops-hrubieszow.pl

Copyright © 2019 GOPS Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: hrubieszowg@ops.pl

Powrót na górę strony