Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie (ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, tel: 84 696 5857, fax: 84 696 5857, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gops-hrubieszow.pl

 

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-20.

 

 1. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Maciejewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 696 2681. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących.
 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
 • Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • Ponadto:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
 • Mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na:
 • pochodzenie z różnych źródeł i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie planuje wdrożenie nowej strony internetowej zgodnej z ustawą do końca 2020 roku.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej
 • wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury,
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, zarówno z poziomu strony jak i przeglądarki
 • uporządkowana przejrzysta struktura strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • umieszczono kotwice, które umożliwiają szybkie przejście do treści, menu lub stopki strony.
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 

 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • ShiftTab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUpprzewinięcie strony w górę
 • PgDn- przewinięcie strony w dół
 • Ctrl"+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl"-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl"0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home- przejście na górę strony
 • End- przejście na dół strony

 

 1. Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zlokalizowany jest przy: ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

 

Do budynku Ośrodka (będącym jednocześnie budynkiem Urzędu Gminy Hrubieszów) prowadzi główne wejście od ulicy B. Prusa. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok.1,2 m, schody nie są wyposażone w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych.

 

Wejście główne prowadzi przez dwoje przeszklonych drzwi, otwieranych na zewnątrz a następnie kolejne pomieszczenie sąsiadujące z wejściem na klatkę schodową, wyposażone w drzwi oszklone otwierane na zewnątrz.

 

Ośrodek zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się na wprost wejścia na klatkę schodową parteru, oraz nad drzwiami prowadzącymi z klatki schodowej na poszczególne piętra, a także ustnie w Sekretariacie Ośrodka. W celu dostania się do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na piętrach budynku na klatce schodowej parteru należy kierować się w lewo.

 

Na parterze budynku znajdują się  pomieszczenia ośrodka. Pomieszczenia te zlokalizowane są na prawo od klatki schodowej parteru po przejściu przez oszklone drzwi otwierane na zewnątrz.

Wykaz pomieszczeń na parterze budynku przedstawia się następująco:

 • Kasa – pokój nr 1,
 • Stanowisko ds. realizacji programów i pisania projektów, Główny księgowy – pokój nr 2,
 • Kierownik ośrodka – pokój nr 3,
 • Pracownicy socjalni – pokój nr 4,
 • Pracownicy socjalni – pokój nr 5,
 • Stanowisko ds. realizacji świadczeń, sekretariat – pokój nr 6,

 

Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowano następujące stanowiska:

 • Dział świadczeń rodzinnych – pokój nr 12,
 • Fundusz alimentacyjny – pokój nr 12,
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych – pokój nr 12.

 

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana na końcu korytarza po prawej stronie (w odległości około 12 metrów od klatki schodowej). Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku w celu obsłużenia interesanta.

 

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po północnej stronie budynku, wjazd od strony ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz od strony wschodniej budynku na dziedzińcu wjazd od ulicy B. Prusa. Brak podjazdu dla osób z niepełnoprawnościami.

 

Budynek Ośrodka nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon. 

 

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie:

 

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 696 5857,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 696 5857,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 1. Informacje dodatkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie nie posiada aplikacji mobilnej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Dołożyliśmy wszelkich starań (biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz zasoby ludzkie naszego urzędu) aby stworzyć jak najbardziej przyjazny i dostępny serwis osobom niepełnosprawnym. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność serwisu jest procesem ciągłym i nie kończy się wraz z oddaniem do użytku nowo stworzonej strony, dlatego czekamy na wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie dotyczące dostępności naszego serwisu w tym w szczególności od osób niepełnosprawnych, które pomogą nam w jego ulepszeniu. Wspomniane uwagi i sugestie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ISTOTNE ELEMENTY I FUNKCJONALNOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY WDROŻONE W NASZYM SERWISIE POZYTYWNIE WPŁYWAJĄCE NA JEGO DOSTĘPNOŚĆ:

1. Osoby, które korzystają tylko z klawiatury mogą poruszać się po serwisie korzystając z klawisza Tab.

2. W serwisie włączony został tzw. fokus, czyli oznaczenie za pomocą obramowania aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po kolejnych aktywnych elementach strony w uporządkowanej kolejności, dzięki czemu zapewnia to wygodną obsługę serwisu osobom niepełnosprawnym.

3. Istnieje możliwość powiększenia rozmiaru czcionki w serwisie, aby tego dokonać należy skorzystać (tj. kliknąć) z ikon umieszczonych w górnej części serwisu pełniących następujące role i oznaczonych symbolami:

a) symbol białej strzałki skierowanej do góry na szarym tle służy do powiększenia rozmiaru czcionki

b) symbol białej litery A na szarym tle służy do przywrócenia domyślnego rozmiaru czcionki

c) symbol białej strzałki skierowanej do dołu na szarym tle służy do pomniejszenia rozmiaru czcionki

W przypadku gdy okaże się, że pomimo użycia największej możliwej czcionki będzie ona w dalszym ciągu za mała można dokonać powiększenia za pomocą funkcji w przeglądarce internetowej wykorzystując w tym celu następującą kombinację klawiszy:

a) przytrzymując klawisz CTRL naciskamy jednocześnie klawisz + do momentu uzyskania pożądanej wielkości

b) aby pomniejszyć należy postąpić w sposób analogiczny do powiększania z tym, że zamiast klawisza + należy użyć do tego celu klawisz

4. W serwisie użyty został odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia strony w tryb kontrastowy przygotowanego specjalnie z myślą o osobach słabiej widzących (tekst koloru żółtego na czarnym tle) aby to zrobić należy wykorzystać tj. kliknąć na ikonę umieszczoną w górnej części serwisu przedstawiającą czarne kółko na żółtym tle, aby powrócić do wyświetlania strony w z domyślnym kontrastem należy kliknąć na ikonkę przedstawiającą czarne kółko na niebieskim tle.

 

5. Wszystkie linki w serwisie, również te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się domyślnie w tym samym oknie. Daje to pełną kontrolę użytkownikowi nad przeglądarką.

6. Aktywny element nawigacji jest wyraźnie zaznaczony.

7. Istnieje możliwość pominięcia danego bloku strony (szybkie przejście do kolejnych części serwisu: menu, zawartość, stopka).

8. Zdjęcia posiadają alternatywne opisy, dzięki czemu ich treść jest dostępna dla osób niewidomych.

9. Każda podstrona serwisu podczas jego tworzenia przeszła walidację pod kątem poprawności kodu i jej dostępności. Wykorzystano następujące walidatory dostępne online:

a) http://achecker.ca/checker/index.php  - walidacja pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, który jest obowiązującym standardem dla współczesnych serwisów administracji publicznej. Obowiązek jego stosowania wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

b) http://validator.w3.org  - walidacja pod kątem poprawności kodu (walidacja wykazała brak błędów składniowych języka HTML).

10. Wszelkiego rodzaju pliki zwierające tekst (informacje, załączniki, wzory, dokumentów itp.) zamieszczanie są formie dokumentu tekstowego a nie w formie skanu (jako obraz) dzięki czemu są bardziej dostępne.

11. Oddzielony jest wygląd strony od treści. Po wyłączeniu stylu CSS strona w dalszym ciągu jest dostępna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

 

Gmina: Hrubieszów, Województwo: lubelskie

 

NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725

 

Numery telefonów i faksu:
Telefon: 84 696 58 57
Fax: 84 696 58 57

nr konta bankowego:
05 1240 2829 1111 0000 4027 1365

 

Internet:
strona internetowa: http://www.gops-hrubieszow.pl
biuletyn informacji publicznej: http://bip.gops-hrubieszow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Hrubieszów
ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów
NIPS 919-17-35-733

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów

  

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Hrubieszowie
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefon: 84 6965857
Fax: 84 6965857
NIP: 919-13-72-176
REGON: 006051725
e-mail: hrubieszowg@ops.pl
http://www.gops-hrubieszow.pl

Copyright © 2021 GOPS Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: hrubieszowg@ops.pl

Powrót na górę strony